© Ramon Ferrandis

Lluís Vidal

Formacions i edicions en les que ha participat:

© Ramon Ferrandis